This is historical material “frozen in time”. The website is no longer updated and links to external websites and some internal pages may not work.

Search form

Join a Google+ Hangout on November 6 to Discuss the Health Insurance Marketplace in Vietnamese

Summary: 
The White House Initiative on Asian Americans and Pacific Islanders invites you to join our Google Hangout and chat about the Health Insurance Marketplace in Vietnamese on Wednesday, November 6, 2013 at 3:00 pm ET.

Join a Google+ Hangout on November 6 to Discuss the Health Insurance Marketplace in Vietnamese
Maria Pastrana Lujan is an Advisor on Community Engagement at the White House Initiative on Asian Americans and Pacific Islanders.

The White House Initiative on Asian Americans and Pacific Islanders invites you to join our Google Hangout and chat about the Health Insurance Marketplace in Vietnamese on Wednesday, November 6, 2013 at 3:00 pm ET.  You can submit your questions during the event via the Google+ ‘Ask a Question’ feature, via Twitter at @WhiteHouseAAPI, or before the event via email. More information on the in-language Hangouts can be found at WHIAAPI’s website, and more information about the Affordable Care Act can be found at HealthCare.gov.

Learn About the Health Insurance Marketplace in Vietnamese.

Gia Nhập Google Hangout vào Thứ Tư, Ngày 6 Tháng Mười Một để đối thoại về Thị Trường Bảo Hiểm Sức Khỏe bằng tiếng Việt
Maria Pastrana Lujan là Cố Vấn Giao Liên về Sáng Kiến của Tòa Bạch Ốc về Người Á Châu và Đảo Thái Bình Dương.

Sáng Kiến của Tòa Bạch Ốc về Người Mỹ Gốc Á Châu và các Quần Đảo Thái Bình Dương (AAPIs) kính mời quý vị cùng tham gia vào Google Hangout và đối thoại về Thị Trường Sức Khỏe của chúng tôi bằng Tiếng Việt vào Thứ Tư, Ngày 6 Tháng Mười Một, Năm  2013,  lúc 3:00 chiều (giờ Miền Đông- ET).  Quý vị cũng có thể nêu ra các câu hỏi của mình trong dịp  này qua mục ‘Ask a Question’ (Đặt một Câu Hỏi), của Google+ hoặc hỏi trước qua email, hoặc Twitter tại @WhiteHouseAAPI.  Để biết thêm thông tin về các Hangout bằng ngôn ngữ bản xứ,  quý vị có thể vào trang mạng của WHIAAPI, và tìm hiểu thêm về Đạo Luật Chăm Sóc Sức Khỏe Với Lệ Phí Thấp tại HealthCare.gov.

Tìm hiểu về Thị Trường Bảo Hiểm Sức Khoẻ bằng tiếng Việt.