070 ASIA

President Barack Obama says farewell to Prime Minister Najib Razak prior to departing the Ritz-Carlton in Kuala Lumpur, Malaysia, April 28, 2014. (Official White House Photo by Pete Souza)