پیام نوروزی پرزیدنت اوباما به مردم ایران (فارسی)

March 19, 2015 | 4:21 | Public Domain

پرزیدنت اوباما برای همه کسانی که نوروز را جشن می گیرند بهترین آرزوها را دارد. در این پیام ویدیویی، ریاست جمهوری بطور مستقیم با مردم و رهبران جمهوری اسلامی ایران درمورد مسیر فرصتهای بزرگتر برای مردم ایران سخن می گوید.

Download mp4 (161MB) | mp3 (4MB)